Investuotojams mažinama administracinė našta

Vyriausybė posėdyje pritarė Ūkio ministerijos parengtam naujos redakcijos Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo projektui. Juo bus užtikrinta verslui palanki investicinė aplinka ir Lietuvos nacionalinio saugumo interesai.

Įstatymo projektu liberalizuojama investicinė aplinka ir reglamentuojamos užsienio investuotojų patikros procedūros, kad investuotojams būtų maksimaliai sumažinta administracinė našta ir kiti suvaržymai, kartu įvertinus nacionalinio saugumo interesų svarbą valstybei.

Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo projekte siūlomos apsaugos priemonės, kurios nustatys lankstesnę investuotojų patikros procedūrą – bus taikomi trumpesni terminai, nebus atliekama išankstinė potencialiai saugių investuotojų patikra.

Potencialiai nekeliančiais grėsmės nacionalinio saugumo interesams bus laikomi Lietuvos ir užsienio šalių, kurias Lietuva pasirinko savo europinės ir transatlantinės integracijos partnerėmis (ES, NATO, ELPA ir EBPO), investuotojai, atitinkantys įstatymo projekte numatytas sąlygas.

Taip pat įstatymo projekte numatyta, kad, investuojant į strategiškai svarbius ūkio sektorius ar apsaugos zonas, investuotojo patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams gali būti inicijuojama tik tais atvejais, kai įstatymo projekte nurodytos institucijos turi duomenų, kad investuotojo planuojama vykdyti ar vykdoma veikla, priimami sprendimai gali kelti realią grėsmę nacionalinio saugumo interesams. Tad kol nebus identifikuotos grėsmės nacionalinio saugumo interesams, investuotojams nenumatoma išankstinė privaloma patikros procedūra, todėl investicijos į minėtuosius sektorius ar zonas nebus varžomos.

Įstatymo projekto nuostatos suteiks galimybę atlikti tiek išankstinę, tiek ir vėlesnę investuotojų patikrą bei pritaikyti tam tikras operatyvias priemones nacionalinio saugumo interesams apsaugoti, pavyzdžiui, Vyriausybė galės sustabdyti apsaugos zonoje veikiančio juridinio asmens veiklą, jei jis vykdytų tam tikrą prieš valstybės nacionalinį saugumą nukreiptą pavojingą veiklą.

Įstatymo projektas, kuriam pritarė Vyriausybė, artimiausiu metu bus teikiamas svarstyti Seimui.

Rūta Serapinaitė-Audickė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius

(Visited 26 times, 1 visits today)